Inštitút IstroAnalytica bol založený v júni 2020 a jeho hlavný tím tvoria skúsení, angažovaní a dynamickí odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20 ročné pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach súkromného a verejného sektora s preukázateľnými schopnosťami v oblasti manažmentu, analýzy a nastavovania verejných politík, strategického poradenstva, komunikácie a vzťahov so štátnymi orgánmi.

Peter Helexa

výkonný riaditeľ a predseda Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Boris Miškovič

Podpredseda a zakladajúci člen Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica

Peter Poliak

podpredseda a zakladajúci člen Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica

Martin Hasay

senior analytik