Peter Poliak je podpredsedom Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Okrem toho sa profesionálne venuje oblasti stratégie a riadenia komplexných organizácii, ekonomickej regulácie a riadenia programov a projektov. V minulosti pôsobil ako projektový manažér mnohých transformačných projektov v rámci Slovenska, EÚ a tzv. emerging markets (SAE, JAR, Rusko, Ukrajina). Pôsobil ako manažér v spoločnostiach PPS Detva Holding, Slovak Telekom, Detecon Constulting a PricewatehouseCoopers. Peter Poliak je držiteľom inžinierskeho titulu z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici v odbor Ekonomika a riadenie podniku.