„Dáta v centre riešenia verejných politík“

informatívny obrázok

O nás – IstroAnalytica

Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov, ako aj zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach.

IstroAnalytica reflektuje na aktuálne témy s cieľom prezentovať analytickým a zrozumiteľným spôsobom postoj k nim, a podporovať tak verejnú diskusiu o kľúčových otázkach rezonujúcich v spoločnosti a výzvach, ktorým Slovensko čelí. Pre tento účel podporuje pluralitnú a otvorenú diskusiu odbornej verejnosti.

Prostredníctvom odborných štúdii, publikácií, prezentácii, podcastov a podujatí má IstroAnalytica za cieľ vytvárať jedinečný diskusný priestor pre všetkých, ktorí majú záujem o zlepšenie kvality verejných politík. Výstupy našej práce sú určené pre rôznorodé publikum, tvorcov politík a tvorcov verejnej mienky.

Stanovy OZ IstroAnalytica

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=226636