Peter Helexa je výkonným riaditeľom a predsedom Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Okrem toho sa profesionálne venuje oblasti firemnej transformácie a riadenia vysoko komplexných a rozsiahlych programov a projektov.

V minulosti zastával pozície generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty, a.s., riaditeľa pre obchod a marketing a člena predstavenstva SWAN Mobile, a.s. (mobilný operátor 4ka), riaditeľa stratégie informatizácie a medzinárodnej agendy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditeľa stratégie a rozvoja nového podnikania v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva v spoločnosti ATLAS.SK, a.s., člena predstavenstva v spoločnosti Dial Telecom, a.s., ako aj ďalšie pozície zamerané na rozvoj a transformáciu biznisu.

Pôsobil tiež ako člen dozorných rád spoločností Poštová poisťovňa, a.s. a SPPS, a.s. a člen predsedníctva Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

Peter Helexa je držiteľom magisterského titulu z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch financie a účtovníctvo podnikateľských subjektov a medzinárodná ekonómia.

https://www.linkedin.com/in/peter-helexa-8bbb691/?originalSubdomain=sk