Pre vágnu stratégiu 2030 môže Slovensko premrhať miliardy

V rámci medzirezortného pripomienkového konania k dokumentu Návrh Vízie [...]