Ministerstvo hospodárstva postupovalo pri predaji akcií VSE Holding v rozpore so zákonom

Vzdanie sa predkupného práva na 49 % akcií bez [...]