Dištančné vzdelávanie v praxi: počítač chýba 63 percentám žiakov

Podľa publikácie Európskej komisie „Education and Training Monitor 2019“ [...]