Slovensko prepraví železnicou trikrát menej ľudí ako je to v priemere v iných vyspelých krajinách EÚ. „Dotiahnutie sa“ na európsky priemer by okrem uvoľnenia prepchatých ciest pomohlo aj životnému prostrediu. V ekonomike by sa výstavba a prevádzka dodatočných železničných tratí prejavila novými pracovnými príležitosťami. Namiesto súčasného „zaplátavania“ železničných tratí a popri nekonečnej dostavbe diaľnice Bratislava-Košice preto inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica navrhuje realizovať projekt vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislava-Košice novou južnou trasou s napojením na sieť vysokorýchlostných tratí v Európe s cestovnou rýchlosťou do 400 km/h. V tejto oblasti je Slovensko v omeškaní oproti iným krajinám EÚ o viac ako 30 rokov.

  1. Uvedená trať by Slovensko stála približne 10 mld. euro. Pre porovnanie:
    • Modernizácia železničnej trate Bratislava-Žilina doteraz stála takmer 2 mld. euro a vlaky na tejto trase zrýchlili o 8 minút, v prepočte tak každá ušetrená minúta stála 250 mil. euro.
    • Do diaľnice Bratislava-Košice Slovensko investovalo a ešte na dokončenie investuje dokopy viac ako 8 mld. euro.
  1. Trať by mohla byť v SR uvedená do prevádzky do roku 2035, tzn. za 15 rokov. Pre porovnanie: Diaľnicu Bratislava-Košice postavíme, dúfajme, do 2029 (prvé práce sa začali v roku 1980).

Viac v analýze Vlakom Bratislava – Košice do dvoch hodín. Realita či sci-fi?