Analýza: Podpora regionálnej zamestnanosti ako nástroj znižovania negatívnych dôsledkov Covid-19

Na Slovensku sa v dôsledku opatrení smerujúcich k pokusom [...]