Vyžijú naši dôchodcovia v roku 2050 zo 167 eur mesačne? Potrebujeme Fond obnovy európskej populácie

Slovensko príde do roku 2050 o viac ako 300 tisíc [...]

IstroAnalytica navrhuje vyplatiť jednorazový pandemický príspevok 300 EUR na dieťa a mesačný pandemický príspevok 100 EUR na dieťa

Rodiny zamestnancov a SZČO, ktorí kvôli pandémii prišli o prácu [...]

Navrhujeme zvýšiť pandemickú OČR a zaviesť pandemickú PN

Napriek verejne prezentovanej eufórii z Fondu obnovy EÚ nie je dodnes jasné, ako Fond reálne prispeje k udržateľnému hospodárskemu rastu SR.