Predloženej novele zákona o verejnom obstarávaní chýba výnimka pre nákup zdravých potravín do škôl

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica v pripomienkovom konaní navrhol doplniť do [...]

Nový úrad za 36 miliónov eur zrýchlenie a zjednodušenie výstavby na Slovensku neprinesie

Navrhovaná novelizácia zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe (vrátane na [...]

Získanie stavebného povolenia do 40 pracovných dní môže byť na Slovensku realitou

Sériou zmien zahŕňajúcich odstránenie duplicity konaní a kompletnou elektronizáciou procesov [...]