Kedysi pravda, lož, oheň a voda žili pod spoločnou strechou. Raz na poľovačke natrafili na veľké stádo dobytka. Lenže lož si chcela zo stáda prisvojiť čo najväčšiu časť, a preto pošepkala vode: „počuj voda keď zničíš oheň zo stáda sa nám každej ujde viac“. Voda sa dala nahovoriť, vrhla sa na oheň a zničila ho. Potom sa lož prikradla k pravde a vraví jej: „počuj pravda, oheň je mŕtvy, zabila ho voda, potrestajme ju tým, že stádo odoženieme do hôr kam za ním ona nemôže“. Pravda uznala, že voda si za svoj zločin zaslúži trest a pomohla lži hnať stádo do hôr. Keď boli vysoko v horách, lož sa postavila pred pravdu a vraví: „som mocnejšia ako ty pravda, preto sa s Tebou deliť nebudem. Odteraz budeš pravda mojim sluhom“. Lenže pravda sa nezľakla a vraví lži: „skús ma premôcť, až potom Ti budem slúžiť“. A tak sa začali biť. Raz vyhrávala lož a raz pravda, ale ani jedna nemohla druhu úplne poraziť.  Preto sa pobrali k vetru aby ich rozsúdil.

Vietor si ich vypočul a hovorí:

„Je to tak, pravde je súdené vždy bojovať s lžou. Pravda vždy vyhrá, ale lož znova povstane a pravda s ňou musí bojovať odznova. A tak je to od začiatku. A pravda sa nikdy nesmie vzdať, lebo bez nej by svet nemohol jestvovať.“

Čo má spoločné táto krátka bájka s dnešnou ekonomickou realitou?

  1. Podobne prvoplánovo ako „oheň“ sme za každé spoločné európske riešenie, nehľadiac na to, že nás môže hospodársky zruinovať.
  2. Podobne prvoplánovo ako „voda“ sa nechávame opakovane zvádzať jednoduchými riešeniami komplexných a dlhotrvajúcich problémov.
  3. Podobne prvoplánovo ako „pravda“, neskúmame príčiny vyčerpania hospodárskeho rastu, sústredíme sa len na dôsledky, čím sa otvárame priamemu zápasu s hrubou lžou, ktorý nemá jasného víťaza.
  4. Podobne prvoplánovo ako „lož“ predpokladáme, že všetkých 4,5 mld. ľudí v rozvojom svete bude fandiť 900 miliónom ľudí z vyspelého západu pri ich zápase o spravodlivosť za cenu hladu v Afrike a hlbokej, systémovej, chudoby v juhovýchodnej Ázii.

Ilustračné foto: Pixabay