Mimoriadne vážna situácia pri šírení koronavírusu vyžaduje od vedenia nášho štátu chladnú hlavu a racionálne rozhodovanie. „Je povinnosťou vlády bez zahmlievania, pravidelne a hlavne relevantne informovať občanov o šírení choroby. Pri prijímaných rozhodnutiach je potrebné aj vopred vyčísliť ich medicínske prínosy, finančné dopady a spôsob ich kompenzácie“, hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

IstroAnalytica preto navrhuje, aby vláda SR na dennej báze zverejňovala nasledujúce informácie – v absolútnych číslach a/alebo v percentuálnych podieloch, a to celkové údaje k danému dňu, ako aj vývoj týchto hodnôt v čase od začiatku šírenia COVID-19 v SR:

  1. Koľko z pozitívne testovaných pacientov prejavuje symptómy COVID-19 a koľko z nich je bezpríznakových.
  1. Aké sú počty nakazených COVID-19 podľa situácie, pri ktorej došlo k ich nákaze (v práci, v reštaurácii, vo wellness, vo fitness, na svadbe, v predajni, na verejnom zhromaždení a pod.).
  1. Aký je počet hospitalizovaných z dôvodu nákazy COVID-19 v triedení podľa iných zdravotných komplikácií hospitalizovaných, tzn. len s diagnózou COVID-19, s diagnózou COVID-19 v kombinácii s inou diagnózou akútneho alebo chronického charakteru (napr. rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, vysoký tlak, obezita a pod.), a tiež s uvedením priemerného veku hospitalizovaných pre každú kategóriu.
  1. Aký je počet úmrtí na COVID-19 v triedení podľa iných zdravotných komplikácií zosnulých, tzn. úmrtie len na diagnózu COVID-19, úmrtie s COVID-19 v kombinácii s inou diagnózou akútneho alebo chronického charakteru (napr. rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, vysoký tlak, obezita a pod.), a tiež s uvedením priemerného veku zosnulých pre každú kategóriu.
  1. Počet úmrtí za obdobie od začiatku šírenia COVID-19 v SR do súčasnosti pri top 10 príčinách úmrtí v SR aj s porovnaním rovnakého obdobia za predchádzajúce 3 roky.
  1. Dostupné i obsadené kapacity nemocničných lôžok určených na liečbu COVID-19, celkový počet a obsadený počet pľúcnych ventilátorov, počet lekárov a sestier určených na liečbu pacientov s COVID-19, počet hygienikov venujúcich sa COVID-19, a to na regionálnej úrovni a v členení „existujúce kapacity“ a „kapacity v príprave“.

Pred prijatím každého rozhodnutia o obmedzení práv občanov, obmedzení práce občanov, obmedzení podnikania alebo iných závažných obmedzeniach fungovania štátu zverejniť:

  1. Očakávané medicínske prínosy opatrenia vyčíslené v percentách alebo v absolútnom čísle zníženia šírenia nákazy.
  1. Očakávané finančné škody dotknutých podnikov a podnikateľov, občanov a štátu za každý jeden mesiac platnosti opatrenia i za celkovú očakávanú dĺžku platnosti opatrenia a pre každú kategóriu (občania/podniky/štát) zvlášť.
  1. Navrhovaný spôsob kompenzácie (výška a forma) škôd podľa bodu 2.