Boris Miškovič je členom Správnej rady.

Študoval Hospodársku informatiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Univerzite Martina Luthera v Halle/ Wittenberg. Od roku 1999 pôsobil na pozíciách v Corporate Finance, Business strategy consulting a New Business Development najmä v oblasti telekomunikácií a dopravnej telematiky. Od roku 2012 pôsobil vo verejnom sektore, kde zastával post poradcu pre strategické projekty a návrh štátnej politiky na viacerých rezortoch.