Zavedením finančnej podpory vo výške 1 000 EUR na osobný, ale aj tzv. „cargo“ elektrobicykel pre podnikateľov by predaj elektrobicyklov v SR mohol po troch rokoch presiahnuť 15 000 kusov ročne. Za 3 roky by ľudia dochádzajúci do práce na bicykli, noví rekreační športovci a podnikatelia na týchto elektrobicykloch najazdili ročne 250 miliónov „zelených“ km. Celkové náklady na podporu počas 3 rokov by predstavovali sumu približne 34 miliónov EUR, odhadli analytici z inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica. Slovensko sa môže inšpirovať realizovanými schémami podpory napríklad z Rakúska, Holandska či Škandinávie. Podporu „elektrobicyklovania“ v súčasnosti zvažujú aj ďalšie krajiny, napríklad Veľká Británia.

Podpora kúpy elektrobicyklov by bola pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR výhodná z nasledujúcich dôvodov:

  1. Navrhovaná dotácia 1 000 EUR predstavuje financovanie väčšej časti kúpnej ceny elektrobicykla v porovnaní s dotáciou na elektromobil, vďaka čomu môžu byť na Slovensku elektrobicykle, na rozdiel od elektromobilov, veľmi rýchlo masívne rozšírené.
  2. Za rovnaké peniaze, aké v minulosti predstavovala podpora nákupu jedného elektromobilu, by bolo možné poskytnúť dotáciu až na osem elektrobicyklov. Pri využití elektrobicyklov na dochádzanie do práce a v podnikaní ako alternatívy motorového vozidla by tak bol efekt na životné prostredie výrazne priaznivejší, ako pri elektromobiloch.
  3. V  krajinách EÚ-15 bol preukázaný pozitívny vplyv elektrobicyklov na zvýšenie využitia bicyklovania ako rekreačného športu u menej športovo založených skupín obyvateľstva vrátane starších ľudí. Preukázaný bol tiež nárast dochádzania do práce na elektrobicykli.

„Okrem pozitívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva a na životné prostredie predstavujú dotácie na elektrobicykle v kombinácii s podporou podnikania v oblasti montáže a výroby bicyklov potenciál na vznik niekoľko 100 nových pracovných miest. Väčšina nových pracovných miest by sa sústredila v menších mestách a na vidieku,“ dodáva Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Ilustračné foto: pixabay