Na základe odborných štúdií realizovaných vo viacerých krajinách EÚ aj ostatného sveta navrhuje inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica bezodkladne na Slovensku zaviesť vitamínovú podporu:

  1. Počas obdobia január až máj 2021 kompletne zo strany štátu finančne uhrádzať pre vyše 1 milión starobných dôchodcov mesačnú spotrebu vitamínov B, C, D a zinku.
  1. Vitamínová podpora by pomohla dôchodcom bezpečnejšie prečkať obdobie do ich kompletného zaočkovania proti COVID-19.
  1. Štát by takáto vitamínová podpora nestála viac ako 10 euro mesačne na osobu. Celkové mesačné náklady by dosiahli približne 10 miliónov euro. V porovnaní s nákladmi na plošné testovanie by takáto investícia do cielenej ochrany najohrozenejších bola efektívnejšia.
  1. Technicky realizovať vitamínovú podporu prostredníctvom masívne vydávaných „nulových“ elektronických receptov vygenerovaných štátom prostredníctvom systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Výdaj realizovať štandardne prostredníctvom lekární. Na vyzdvihnutie komplexu vitamínov v lekárni bude postačovať, ako aj pri iných liekoch na predpis, preukaz poistenca. Vitamíny tak bude môcť vyzdvihnúť aj rodinný príslušník.
  1. Počas februára 2021 vyhodnotiť úspešnosť a zvážiť zavedenie vitamínovej podpory aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva, hlavne jednotlivcov a rodiny na hranici alebo pod hranicou chudoby. Dodatočný mesačný náklad by v tomto prípade nepresiahol 2 milióny euro.

Ilustračné foto: pixabay