Materská a rodičovská nie je pre matky, a v poslednom čase aj pre čoraz viac otcov, dovolenkou. Je to práca, ktorá zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj krajiny.

V súčasnosti však príjem rodiča počas starostlivosti a výchovy dieťaťa do 3 rokov dosahuje v prvých 6 mesiacoch 75 % priemernej mzdy a počas ďalších 30 mesiacov 34 % priemernej mzdy. V priemere tak rodič počas 36 mesiacov príde na príjme oproti priemernej mzde o viac ako 15 000 eur. Ak k tejto sume prirátame výdavky spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa do doby skončenia sústavnej prípravy na povolanie vo výške minimálneho mesačného výživného na rok 2021, dostávame sa k čiastke 29 000 eur. Táto suma predstavuje úspory priemernej slovenskej rodiny za 9 až 10 rokov. Znamená to, že slovenské rodiny musia plánovať rodičovstvo minimálne 5 rokov a najčastejšie 9 až 10 rokov dopredu. A nielen to…

Toto je úryvok z nášho ďalšieho príspevku k téme starnutia slovenskej populácie a návrhom, ako tento nepriaznivý vývoj zastaviť zmenou systému rodinnej politiky. Celý článok – tentoraz z pera Mateja Bobovníka, senior analytika inštitútu IstroAnbalytica – sme uverejnili 11. 7. 2021 na našom blogu v denníku SME.sk.

Ilustračné foto: Pixabay