Štát by sa mal vrátiť k veľkokapacitným odberným miestam s PCR testovaním. Zároveň by sme sa už nemali vracať k plošnému testovaniu antigénovými testami. Tie sú vhodné pre testovanie pacientov v ambulanciách a v nemocniciach na centrálnom príjme a pri prepúšťaní pacientov do domácej liečby.

Potenciál z celoplošného testovania štát trestuhodne premrhal a vôbec sa neriadi výsledkami, ktoré vďaka disciplinovanosti ľudí získal.

To je len niekoľko záverov z ďalšej časti diskusie s kardiologičkou a internistkou MUDr. Katarínou Dulkovou, PhD. a s MUDr. Mariánom Šóthom, prezidentom Asociácie súkromných lekárov SR a všeobecným lekárom pre dospelých, s ktorými sa IstroAnalytica rozprávala o dopadoch pandémie COVID-19.