Detailnou analýzou nepodložené, masívne a plošne aplikované opatrenia voči šíreniu koronavírusu sú bezohľadné nielen voči slovenskej ekonomike. Zásadnejšie totiž nechránia najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva a ani skupinu, ktorá je pre boj s koronavírusom najdôležitejšia. Na základe dostupných dát z iných krajín za posledných 8 mesiacov je skupina starších ľudí vo veku 65 rokov a viac najviac ohrozenou skupinou z hľadiska úmrtnosti na COVID-19. Zároveň tou najdôležitejšou skupinou sú v tejto situácii zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS). Kľúčové pre boj s koronavírusom sú aj nemocnice a DSS samotné – vo veľmi krátkom čase sa môžu najmä prvé menované stať jedným z najväčších ohnísk nákazy.

Maximalizácia ochrany ľudí v zdravotníctve, ako aj občanov vo veku 65 a viac rokov by znížila počet budúcich obetí. Zároveň by prispela k zlepšeniu ekonomiky a viac priblížila fungovanie spoločnosti k normálu“, dodáva Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

IstroAnalytica navrhuje nasledujúcich 9 opatrení, ktoré maximalizujú ochranu seniorov – tých najohrozenejších, a tiež kľúčových ľudí z hľadiska zvládnutia pandémie:

  1. Bola by zavedená štátom hradená preprava seniorov za účelom vybavenia nevyhnutných a neodkladných záležitostí. Preprava by bola realizovaná dedikovanou flotilou (vyčlenené taxi, mikrobusy, autobusy, armádne prepravné kapacity). Táto flotila by podliehala maximálnym protiepidemiologickým opatreniam. Za zriadenie, riadenie a prevádzku tejto dopravy by boli zodpovedné obce a mestá v spolupráci s policajným zborom a armádou. Náklady na uvedenú prepravu by znášal štát. Za 10 mil. EUR by štát takto dokázal zabezpečiť viac ako 1,5 mil. jázd.
  1. Zamestnanci PZS a zariadení, ktorí poskytujú svoje služby seniorom, najmä DSS, budú pri kontakte s nimi, ako aj s inými ľuďmi, ktorí by ich mohli nakaziť, aj naďalej vybavovaní maximálnymi ochrannými prostriedkami. Na sledovanie vedeckého vývoja, výroby, dostupnosti a zabezpečenie najlepšej úrovne ochrany bude jasne určená zodpovedná osoba a dedikovaný tím, ktorých aktivity budú verejne odpočtované.
  1. Zamestnanci PZS a DSS by boli požiadaní vládou, aby utlmili svoje súkromné rodinné a spoločenské aktivity tak, aby minimalizovali riziko svojej nákazy mimo zamestnania. Za takéto obmedzenie by boli uvedení pracovníci finančne kompenzovaní. Náklady na túto kompenzáciu by znášal štát. Vhodnou mesačnou výškou kompenzácie sa javí úroveň 300 EUR mesačne na zamestnanca. Celkovo by tak štát na uvedené opatrenie vynaložil sumu 16,6 mil. EUR mesačne.
  1. Zamestnanci PZS a DSS budú pravidelne, minimálne 1x týždenne, testovaní na COVID-19. Na toto opatrenie by štát vynaložil mesačne približne 3 mil. EUR.
  1. Ďalšou dôležitou skupinou sú opatrovateľky a opatrovatelia, ktorí poskytujú sociálne služby seniorom v domácnosti v jednotlivých obciach a mestách. Dobrým opatrením pre túto skupinu zamestnancov by bolo ich vybavenie „COVID balíčkom“, ktorý by obsahoval všetky potrebné hygienické pomôcky na zabránenie prípadnému prenosu nákazy na seniorov o ktorých sa starajú. Tiež by rozšírili svoje služby o vybavovanie nákupov pre týchto klientov. Zároveň by bolo vhodné zvýšiť hodinovú mzdy uvedených pracovníkov o 2 EUR. Toto opatrenie by stálo vládu približne 3 mil. EUR mesačne.
  1. Počet opatrovateľov a opatrovateliek by mohol byť za finančnej podpory štátu rozšírený z radov rastúceho počtu nezamestnaných. Tým by bolo možné rozšíriť poskytovanie asistenčných služieb pre seniorov aj o tých, ktorí doposiaľ tieto služby nepotrebovali, resp. na ne nemali nárok. Prispelo by to k výraznému zníženiu rizikových kontaktov v tejto skupine.
  1. Zriadenie návštevných izieb v zariadeniach DSS a zdravotníckych zariadeniach s maximálnym stupňom ochrany a fyzickým oddelením seniorov od návštev, napr. plexisklové štíty a podobne. Uvedené jednorazové náklady by predstavovali sumu cca 1 mil. EUR. Zabezpečiť vybavenie môže za súčasného stavu Správa štátnych hmotných rezerv.
  1. Zriadenie karanténnych hotelov a iných rekreačných zariadení, ktoré by boli bezplatne ponúknuté zamestnancom PZS a DZS v jednotlivých regiónoch, ak by sa rozhodli neohrozovať svojich vlastných rodinných príslušníkov. Kapacity by zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR, príp. Bezpečnostná rada kraja. Využité by boli existujúce kapacity internátov. Je tiež možné využitie zavretých hotelov a iných rekreačných zariadení, čo by ekonomicky podporilo tento sektor. Mesačný náklad by predstavoval sumu do 2 mil. EUR.
  1. Zabezpečenie miest v škôlkach a základných školách pre zamestnancov PZS/DSS počas pandémie. Toto opatrenie nepredstavuje takmer žiadne dodatočné finančné náklady, no má zásadný vplyv na zabezpečenie kapacity pracovníkov PZS/DSS. Detail opatrenia pre jednotlivé kraje by zabezpečila Bezpečnostná rada kraja svojimi predpismi.

Mesačný náklad od 25 mil. EUR na uvedené opatrenia je zanedbateľný oproti zachráneným životom seniorov a ekonomickému prínosu pre podnikateľský sektor zrazený na kolená. Okrem výrazného zníženia nákazy a úmrtia najohrozenejších občanov SR by bolo totiž možné zmierniť niektoré plošne aplikované opatrenia, ktoré majú viac ako 10-násobný devastačný vplyv na ekonomiku (napr. zatváranie reštaurácií a hotelov, zatváranie škôl a podobne).