Rodiny zamestnancov a SZČO, ktorí kvôli pandémii prišli o prácu či zákazky, stratili z dôvodu nedostatočnej kompenzácie zo strany vlády za posledných 12 mesiacov v priemere 2 800 EUR. V rodinách, kde boli takto postihnutí obaja rodičia, mohol výpadok príjmov dosiahnuť aj dvojnásobok tejto sumy.

Preto sa za posledných 12 mesiacov podľa prepočtov inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica zvýšil priemerný dlh slovenskej domácnosti na takmer 9 tisíc EUR a ak bude tento stav pretrvávať, presiahne do konca roka 2021 sumu 10 tisíc EUR.

„Paušálne príspevky sú najrýchlejšou a najjednoduchšou formou pomoci. Komplikovanejšie modely pomoci by mohli zlyhať na neschopnosti štátu rýchlo a správne analyzovať dáta a rýchlo implementovať zmeny v informačných systémoch. Myslíme si, že benefit rýchleho prísunu peňazí, ktorý sa okamžite prejaví vo zvýšenej spotrebe, preváži prípadnú zníženú adresnosť takejto pomoci,“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica konkrétne navrhuje:

Prvú pomoc:

  1. Bez zbytočného papierovania počas marca 2021 vyplatiť každej domácnosti jednorazový pandemický príspevok 300 EUR na každé dieťa.
  2. S účinnosťou od marca 2021 až do skončenia núdzového stavu zaviesť pravidelný mesačný pandemický príspevok vo výške 100 EUR na každé dieťa.

Najmenej administratívne a časovo náročné je vyplatenie uvedených príspevkov formou navýšenia prídavku na dieťa o sumu 300, resp. 100 EUR.

Systémové zmeny:

  1. Upraviť podmienky pandemickej OČR a pandemickej PN tak, aby bola zamestnancovi aj SZČO dorovnaná plná výška strateného príjmu (v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 alebo 2020 – podľa toho, ktorá hodnota je vyššia).
  2. Zaviesť formu „kurzarbeitu“ pre SZČO tak, aby poskytoval porovnateľnú úroveň finančnej kompenzácie, akú majú zamestnanci vo firmách.

Téme kompenzácie výpadku príjmov vo forme pandemickej OČR a PN sa inštitút IstroAnalytica venoval už v auguste 2020. Podrobností k tejto téme sú dostupné v našej vtedajšej tlačovej správe.

Ilustračné foto: pixabay