Navrhujeme zvýšiť pandemickú OČR na výšku 100% vymeriavacieho základu. Zároveň inštitút navrhuje garantovať príjem pre zamestnancov prvej línie v prípade ochorenia alebo karantény tak isto do 100% výšky denného vymeriavacieho základu.

„Je v sociálnom aj ekonomickom záujme SR systematicky a v dostatočnej miere kompenzovať najohrozenejším skupinám obyvateľstva výpadok príjmu,“ uviedol výkonný riaditeľ IstroAnalytica, Peter Helexa.

IstroAnalytica pandemicka OCR a PN