Adekvátna podpora pre sektor stravovania a ubytovania by mala predstavovať kompenzáciu vypadnutých príjmov oproti roku 2019 až do výšky 80 %. Podľa odhadu inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica by tak mesačné náklady na prežitie koronou a vládou zdecimovaného sektora dosiahli v priemere najmenej 33 miliónov eur.

 „V porovnaní s odhadovanými nákladmi na jeden deň plošného testovania by bolo 33 miliónov euro určite dobrou investíciou. Štát má všetky informácie na včasné vyplatenie pomoci bez zbytočnej administratívy.“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

IstroAnalytica navrhuje spätné vyplatenie 80 % stratených tržieb v sektore oproti roku 2019 za celý rok 2020. Táto suma by bola očistená o už prijatú pomoc z iných nástrojov.

Pomoc by sa mala vzťahovať nielen na prevádzky stravovania a ubytovania, ale aj na ich dodávateľov, ktorí dosahujú alebo dosahovali 80 % a viac svojich tržieb z dodávok pre dotknuté prevádzky, napr. upratovacie služby, čistiarne bielizne, alebo dodávka potravín a nápojov do reštaurácií a hotelov.

Takúto pomoc dokáže štát zrealizovať bez veľkej administratívnej záťaže pre podnikateľov, keďže údajmi potrebnými na výpočet a poskytnutie pomoci disponuje. Preto IstroAnalytica navrhuje vyplatiť všetkým postihnutým prevádzkam pomoc za mesiace 1 – 9/2020 do 31. 1. 2021 a zbytok pomoci najneskôr do 31. 3. 2021.