Ochorenie COVID-19 skomplikovalo život ľuďom v mnohých krajinách a vyžiadalo si reštrikčné opatrenia vo všetkých oblastiach spoločnosti, turistický ruch nevynímajúc. Aktuálnu lyžiarsku sezónu preto nekomplikuje len teplé počasie, ale najmä prísne protiepidemické opatrenia v celej Európe. Kým napríklad Taliansko, Nemecko či Francúzsko zatiaľ nechávajú lyžiarske strediská zatvorené, v iných krajinách sa dá za určitých podmienok lyžovať.

Inštitút IstroAnalytica prináša prehľad protiepidemických pravidiel s dôrazom na opatrenia pri lyžovaní, ktoré platia na Slovensku a v krajinách, ktoré najčastejšie Slováci v zime navštevujú.

Lyžovanie na Slovensku

Od soboty 19. 12. 2020 platí v Slovenskej republike núdzový stav. Jeho trvanie vláda avizovala do 10. 1. 2021, avšak Národná rada SR zatiaľ neschválila novelu zákona o bezpečnosti štátu, ktorá by dovoľovala opätovné predlžovanie núdzového stavu o 40 dní. Ak sa túto novelu poslancom schváliť nepodarí (keďže viacerí sú pozitívni na COVID-19, resp. v domácej karanténe), núdzový stav by mal skončiť 29. 12. 2020 a od 11. 1. 2021 by mal do platnosti vstúpiť covid semafor.

Od 19. 12. 2020 od 5.00 h sú u nás zatvorené prevádzky a platí zákaz vychádzania, ktorý má však niekoľko výnimiek:

 • cesta do práce, do potravín
 • nákup potravín, liekov, krmiva,
 • cesta na poštu, cesta do výdajne tovaru,
 • povolený je aj pobyt v prírode a šport v exteriéri,
 • otvorené sú lyžiarske strediská a kostoly.

Podľa 50. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, od 21. 12. 2020 od 0.00 h sa osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, nariaďuje karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho RT-PCR testu, alebo bezpríznakovým priebehom izolácie dovŕšením 10. dňa. Pre osoby, ktoré od 21. 12. 2020 od 0.00 h navštívili za posledných 14 dní inú krajinu ako sú vyššie spomenuté krajiny, je taktiež povinná karanténa končiaca negatívnym RT-PCR testom. S týmito osobami musia zostať v karanténe aj všetky osoby v spoločnej domácnosti. Všetky osoby najneskôr bezprostredne po vstupe do SR sú povinné:

 • zaregistrovať sa na webovej stránke https://korona.gov.sk/ehranica/,
 • najskôr na 5. deň podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 (nevzťahuje sa na osoby, ktoré sa pri vstupe preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín, alebo sa preukážu negatívnym antigénovým testom z Rakúskej alebo Českej republiky).

Lyžiarske strediská na Slovensku sú otvorené, pričom v nich platia tieto protiepidemické pravidlá:

 • spoločenský odstup aspoň 2 m,
 • prekrytie tváre vo vnútorných priestoroch aj v hoteloch a v čakacích priestoroch,
 • zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti,
 • obmedzenie počtu osôb v kabínkových lanovkách (v 1 kabínke buď- 1 osoba, resp. 1 domácnosť v prípade členov žijúcich v jednej domácnosti)

Do lyžiarskeho strediska (aj do hotela) môžu od 14. 12. 2020 do odvolania prísť len osoby s negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 72 hodín. Negatívny test je povinný pre všetkých nad 10 rokov veku. V prípade týždňovej lyžovačky na horách sa dovolenkári budú musieť po 3 dňoch dať znova pretestovať, aby si splnili povinnosť mať negatívny test nie starší ako 72 hodín.

Pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Veľkú Britániu, platí od pondelka 21. 12. 2020 po príchode na Slovensko povinnosť domácej izolácie. V tomto prípade izolácii nebude možné predísť preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu.

 

Lyžovanie v okolitých krajinách

V Európe sa napriek vypätej pandemickej situácii dajú nájsť otvorené lyžiarske strediská. Obecne však slovenské ministerstvo zahraničných vecí pred cestami do zahraničia varuje a odporúča cestovanie za hranice obmedziť len na najnutnejšie prípady. Po návrate z väčšiny európskych krajín platí aktuálne povinnosť nastúpiť 10-dňovú karanténu.

Rakúsko

Vstup do Rakúska pre Slovákov je bez obmedzení. Na hraniciach prebiehajú len náhodné kontroly. Slovensko patrí v Rakúsku medzi bezpečné krajiny a vstup nie je podmienený povinnou 10-dňovou karanténou ani negatívnym PCR testom. Podmienkou však je, že osoby, ktoré prichádzajú do Rakúska, sa posledných 10 dní pred vstupom na územie zdržiavali výlučne v niektorom z bezpečných štátov. Podľa slovenského ministerstva zahraničných vecí je možné očakávať od 19. 12. 2020 do 10. 1. 2021 pri návrate z rizikových krajín povinné absolvovanie 10-dňovej karantény. Ak chce na územie Rakúska vstúpiť osoba z krajiny definovanej ako krajina s COVID-zvýšeným rizikom alebo z krajiny bližšie nedefinovanej (t. j. neuvedenej v zozname bezpečných krajín, ani v zozname krajín s COVID-zvýšeným rizikom), je jej povinnosťou predložiť negatívny PCR-test nie starší ako 72 hodín. Ak ho nemá, je povinná okamžite nastúpiť na domácu 10-dňovú karanténu.

4. 12. 2020 bolo v Rakúsku vydané nariadenie č. 544 – 2. Vyhláška o ochranných opatreniach proti COVID-19-2, na základe ktorej od 7. 12. 2020 platí v Rakúsku zákaz vychádzania medzi 20.00 h večer a 6.00 h ráno. Súkromné stretnutia sú povolené iba s jednou ďalšou domácnosťou. Od 24. 12. 2020 sa opäť otvárajú lanovky pre rekreačné účely, môžu byť otvorené lyžiarske strediská, a to aj pre jednodňové zájazdy. Využívanie vnútorných rekreačných zariadení je zakázané. Rakúska vláda vypracovala pravidlá pre bezpečnú zimnú turistiku na obdobie po lockdowne. Vo všeobecnosti platia tieto pravidlá:

 • spoločenský odstup aspoň 1 m,
 • povinné prekrytie tváre na vlekoch a lanovkách respirátorom FFP3/FFP2 (bežné rúško nestačí!),
 • stanovený kapacitný limit 50 % v lyžiarskych uzavretých kabínach.

Rakúska asociácia lyžiarskych škôl vytvorila praktickú príručku pre hodiny poskytované lyžiarskymi školami a inštruktormi. Rakúsko síce otvára lyžiarske strediská, ale prakticky zatvára svoje hranice. Cestovanie turistov nie je zakázané, ale vyslovene nie je žiadúce. A tí, ktorí predsa len budú cestovať na lyžovačku do zahraničia, musia očakávať striktné obmedzenia. Od 19. 12. 2020 sa v alpských krajinách ukladá povinná 10-dňová karanténa všetkým prichádzajúcim z rizikových oblastí (platí to pre všetky krajiny pôvodu so 14-dňovým výskytom vyšším ako 100). Cieľom je znížiť na minimum cestovný ruch a hoci sú od 24. 12. 2020otvorené lyžiarske strediská, môžu ich používať prevažne miestni obyvatelia.

Obchody, reštaurácie, služby a kultúrne inštitúcie sú zatiaľ do 17. 1. 2021 zatvorené. Po tomto dátume budú k dispozícii pre ľudí s negatívnym testom (pôvodný termín mal byť do 7. 1. 2021, avšak rakúska vláda ohlásila tretí lockdown, ktorý vstúpi do platnosti od 26. 12. 2020). Aj keď v týždni od 18. do 24. 1. 2021 sa hotely a reštaurácie otvoria, budú dostupné len pre osoby s negatívnym covid testom. Od 26. 12. 2020 do 24. 1. 2021 bude v Rakúsku platiť zákaz vychádzania s nasledujúcimi výnimkami:

 • ohrozenia života a zdravia,
 • cesty do práce, do potravín,
 • nákup základných životných potrieb,
 • starostlivosť o blízku osobu,
 • udržanie dobrého psychického a fyzického stavu.

Nemecko

Od 16. 12. 2020 do 10. 1. 2021 sa federálna vláda a spolkové krajiny spoločne dohodli na ďalšom radikálnom uzatvorení krajiny – lockdowne.

Školy a centrá dennej starostlivosti budú od tohto dátumu zatvorené. Pre študentov hlavne v záverečných triedach bude realizované dištančné štúdium, pre ostatných žiakov bude toto obdobie brané ako „predčasné prázdniny“.

Maloobchodný predaj je od 16. 12. 2020 značne obmedzený. Uzatvorenie obchodov sa netýka obchodov s potravinami, lekární, zdravotných stredísk, drogérií, optík, čerpacích staníc, auto servisov a bicyklových servisov, bánk, pôšt, veľkoobchodov, predaja vianočných stromov, čistenia a práčovní a predaja krmív pre zvieratá. Konzumácia alkoholických nápojov na verejných priestranstvách je na celoštátnej úrovni zakázaná.

Pre všetky lyžiarske strediská v Nemecku sa začína sezóna až po lockdowne, a to od 11. 1. 2021. Podobne je na tom aj Francúzsko a Taliansko. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vydalo cestovné varovanie pre všetky alpské krajiny – ide o krajiny s najnavštevovanejšími lyžiarskymi strediskami – Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko a Taliansko, ktoré sú považované za rizikové krajiny.

Všeobecne sú pre lyžiarsku sezónu v Nemecku platné tieto opatrenia:

 • dodržanie odstupu aspoň 1,5 m,
 • prekrytie nosa a úst bez výnimky,
 • uprednostňovanie bezkontaktných platieb v predajniach (ak je to možné),
 • zatiaľ neplatia obmedzenia v uzavretých lyžiarskych kabínkach, ale veľké kabíny pôjdu na max. 80 % kapacitu a budú sa pravidelne vetrať,
 • čistenie povrchov a predmetov,
 • ostatné pravidlá je potrebné sledovať priamo v každom lyžiarskom stredisku.

Lyžiarske a snowboardové školy sú pripravené – obmedzenie sa týka iba počtu študentov, konkrétne 8 študentov plus 1 učiteľ. Dodržanie odstupu a nosenie masiek je samozrejmosťou.

Česká republika

Ministerstvo zdravotníctva ČR vydalo 20. 12. 2020 ochranné opatrenie, ktorým nariaďuje všetkým osobám od 20. 12. 2020, ktoré vstúpia na územie Českej republiky (ČR), strpieť kontrolu príznakov infekčného ochorenia a v prípade potreby byť nápomocný pri odbere biologickej vzorky. Všetky osoby, ktoré strávili viac ako 12 hodín v posledných 14 dňoch na území štátu, ktorý nie je na zozname krajín s nízkym rizikom výskytu ochorenia COVID-19, musia povinne vyplniť elektronický „příjezdový“ formulár a do 5 dní od vstupu do ČR sa nechať na vlastné náklady otestovať RT-PCR testom na prítomnosť SARS-CoV-2. Zároveň sa týmto osobám zakazuje voľný pohyb po dobu 10 dní, alebo do predloženia výsledku RT-PCR testu. Slovensko je z pohľadu ČR riziková krajina. V krajine platí od 5. 10. 2020 núdzový stav, ktorý vláda ČR niekoľkokrát predĺžila, naposledy do 22. 1. 2021. Počas núdzového stavu platia v ČR tieto hlavné obmedzenia:

 • obmedzenie pohybu osôb – zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb,
 • zákaz pohybu od 23.00 h – 5.00 h
 • zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti,
 • v obchodoch je povolený 1 zákazník na 15 m²,
 • zatvorené sú fitness centrá, wellness, bazény, reštaurácie (výdaj len cez výdajové okienko),
 • zatvorené sú hotely a ubytovacie zariadenia,
 • povinnosť prekrytia nosa a úst v celej ČR,
 • prebieha dobrovoľné plošné testovanie od 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

Maloobchodné predajne a služby budú od 17. 12. 2020 zatvorené. Obchody predávajúce základný sortiment majú výnimku. Veľkoobchod ostáva bez obmedzenia. Lekárne, potraviny, drogérie, optiky, čistiarne, záhradkárstva a stánky s novinami ostávajú otvorené. V nákupných centrách ostanú otvorené iba už spomínané obchody so základným sortimentom.

Školy sú zatvorené  do 23. 12. 2020, potom majú do 3. 1. 2021 zimné prázdniny. Zatvorené sú všetky ubytovacie študentské zariadenia. Materské školy ostávajú otvorené.

Lyžiarske strediská sa otvárajú 18. 12. 2020, ale nie všetky. Niektoré sa otvoria až na Štedrý deň 24. 12. 2020 a niektoré až po Vianociach, prípadne v januári 2021. Každopádne, lyžiarska sezóna bude ovplyvnená ochrannými opatreniami, a to napríklad:

 • dodržiavať odstup 2 m (v rade na lanovku, ako aj na svahu),
 • povinné prekrytie nosa a úst,
 • ochranné opatrenia treba sledovať aj priamo v každom lyžiarskom stredisku.

Použité zdroje informácií:

Rakúsko

Nemecko

Česká republika

Slovenská republika

Údaje sú spracované k 23. 12. 2020. Vzhľadom na neustále meniacu sa epidemickú situáciu môže dôjsť k zmene opatrení v jednotlivých krajinách. Preto je potrebné sledovať aj prípadné aktuálne zmeny v protiepidemických nariadeniach jednotlivých krajín.