Rozhovor s kardiologičkou a internistkou MUDr. Katarínou Dulkovou, PhD., a s MUDr. Mariánom Šóthom, všeobecným lekárom pre dospelých a zároveň prezidentom Asociácie súkromných lekárov