Škoda, že sa štát v boji s pandémiou COVID-19 neopiera aj o skúsenosti lekárov prvého kontaktu.
Miesto epidemiológov je určite nezastupiteľné. V boji s koronavírusom môžu robiť hlavného koordinátora, ale liečba, diagnostika a skríning je na pleciach primárnej sféry, praktických lekárov či internistov. Je preto nepochopiteľné, že v súčasnej pandemickej komisii nemajú lekári z primárnej sféry žiadne zastúpenie.
V druhej časti rozhovoru s kardiologičkou a internistkou MUDr. Katarínou Dulkovou, PhD. a s MUDr. Mariánom Šóthom, prezidentom Asociácie súkromných lekárov SR a všeobecným lekárom pre dospelých, sme sa rozprávali aj o tom, že štát hlasy lekárov primárnej sféry neberie pri riešení pandémie dostatočne vážne.