Aby stihlo Ministerstvo zdravotníctva SR zaočkovať aspoň 60 % populácie do mája 2021, potrebuje zabezpečiť dvojnásobok vakcinačných centier a vakcinačného personálu. V zmysle Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 plánuje Slovensko očkovať takmer 40 tisíc ľudí denne. Pri takomto tempe však bude trvať zaočkovanie 60 % populácie minimálne do októbra 2021. Hrozí, že obyvatelia Slovenska prežijú ďalšie „covidové“ Vianoce a vírus porazia najskôr v roku 2022.

Na zrýchlenie očkovania preto inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica navrhuje realizovať nasledujúce opatrenia:

  1. Zrušiť povinné testovanie pred očkovaním na koronavírus tak, ako je tomu v iných krajinách, napr. v Škótsku, alebo ako sa to na Slovensku deje pri iných typoch vakcinácie. Namiesto testovania použiť kontrolu symptómov priamo pred očkovaním. Uvoľnené personálne kapacity z testovania presunúť na očkovanie. Vynechaním povinného testovania zároveň dôjde k zlacneniu celého procesu.
  1. Doplniť chýbajúce personálne kapacity z radov študentov stredných zdravotných škôl, študentov medicíny, doteraz nemobilizovaného medicínskeho personálu (napr. zubných lekárov), prípadne aj zapojením členov Slovenského Červeného kríža. Zvážiť zapojenie zverolekárov.

 

  1. Po získaní vakcíny, ktorej logistika to umožňuje, zapojiť do procesu vakcinácie aj všeobecných lekárov.

 

  1. Bezodkladne nasadiť už meškajúcu celoplošnú masívnu mediálnu kampaň na podporu vakcinácie.

Analýzu Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR nájdete na tomto odkaze.