Zavedenie 4-dňového školského týždňa je kľúčom k obnoveniu prezenčného vyučovania od februára 2021, konštatuje Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica. Inštitút dospel k tomuto názoru po analýze rôznych prístupov k udržaniu prezenčného vzdelávania v Európe. 4-dňové vyučovanie by fungovalo tak, že v pondelok až štvrtok by sa deti učili v škole a potom by boli 3 dni doma. Napriek tomu, že inkubačná doba ochorenia COVID-19 je rôzna, zväčša sa príznaky prejavia do 3 – 5 dní. Deti s príznakmi by tak zostali doma, ako pri iných vírusových ochoreniach. Dodržiavanie doteraz zavedených protiepidemických opatrení na školách by zostalo, samozrejme, zachované.

Okrem toho odporúča IstroAnalytica prehodnotenie očkovacej stratégie s cieľom zaočkovať učiteľov a ostatných školských pracovníkov do začiatku mája 2021. Toto opatrenie vyžaduje zo strany vlády vyvinúť maximálneho úsilie na získanie dostatočného počtu vakcín zo všetkých dostupných zdrojov. Zároveň by mal štát od februára zdarma distribuovať všetkým učiteľom preventívne dávky vitamínov C, B, D a zinku, ktoré im pomôžu bezpečnejšie prečkať obdobie do ich kompletného zaočkovania.

„Kvalita vzdelania státisícov žiakov, ktorá je predpokladom ich budúceho úspechu v pracovnom živote, ako aj narušené budovanie ich sociálnych návykov – ako predpokladu ich úspechov v živote osobnom, sú pre budúce úspešné fungovanie Slovenska minimálne rovnako dôležité, ako záchrana ekonomiky či predchádzanie úmrtiam,“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.