Okrúhly stôl driving.digital 2020 s podtitulom Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko bol názov odbornej diskusie o prioritných reformách a investíciách pre plán obnovy Slovenska v oblasti rozvoja a digitalizácie dopravy pre najbližších 5 až 10 rokov.

Druhý ročník podujatia sa konal 22. septembra 2020 v priestoroch x-bionic®sphere v Šamoríne v rámci podujatí Európskeho týždňa mobility.

Zdroj: driving.digital

Okrúhly stôl driving.digital 2020 v prvom rade priniesol efektívnu debatu najvýznamnejších aktérov slovenského priemyslu a akademického sektoru s vrcholnými predstaviteľmi štátu. Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky výsledkov slovenského výskumu a vývoja s cieľom predviesť konkrétne možnosti slovenských podnikov a univerzít, prispieť svojimi inováciami do prioritných investičných projektov, potrebných pre naštartovanie zmien v štruktúre hospodárstva Slovenska.

Nikto nepochybuje o tom, že inteligentná mobilita je odvetvie, ku ktorému sa musí Slovensko postaviť čelom! Autonómne vozidlá, ekologické pohony, digitálna dopravná infraštruktúra, nové služby… to boli najčastejšie skloňované pojmy počas utorkového okrúhleho stola.

Zdroj: driving.digital

Podujatie poukázalo na dôležitosť zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle. V panelovej diskusii vystúpil aj riaditeľ IstroAnalytica Peter Helexa.

Zdroj: driving.digital

V súčasnosti organizátori pripravujú verejne dostupný dokument, zhrňujúci to najpodstatnejšie, o čom sa pri okrúhlom stole hovorilo. Aj IstroAnalytica sa chce podieľať na ďalšej podpore digitálnych a zelených inovácií v projektových iniciatívach inteligentnej mobility, byť naďalej v blízkosti témy obnovy Slovenska a hľadať cesty k spájaniu v prospech kvalitných reforiem a investičných priorít.

Podrobný program ako aj všetky ostatné informácie o podujatí nájdete na oficiálnej stránke driving.digital