Na úplné pokrytie viac ako 2 miliónov slovenských domácností skutočne rýchlym internetom potrebuje Slovensko investíciu vo výške aspoň 1,4 miliardy eur, odhadujú analytici z inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Za dostatočne kvalitné a perspektívne považuje IstroAnalytica pevné pripojenie s rýchlosťou minimálne 1 gigabit za sekundu, s rovnakou kapacitou prijímania a odosielania dát, a technickou možnosťou zvýšenia rýchlosti na 10 gigabitov za sekundu. V súčasnosti je takýmto rýchlym internetom pokrytá iba približne tretina slovenských domácností. Paradoxom je, že do desiatok tisíc domácností vo veľkých mestách vybudovali telekomunikační operátori takéto pripojenia paralelne. Na vidieku pokrytie skutočne rýchlym internetom úplne chýba.

Vzhľadom na výšku investície, geografické rozloženie a ekonomické limity telekomunikačného trhu na Slovensku je podľa názoru IstroAnalytica nereálne, aby takúto investíciu realizovali v dohľadnej dobe telekomunikační operátori sami. Rolu koordinátora a spoluinvestora budovania skutočne rýchleho prístupu na internet najmä na vidieku by mal na seba prevziať, tak ako napríklad aj v susednom Rakúsku, štát. Telekomunikační operátori by, rovnako ako takmer vo všetkých krajinách EÚ, o investičnú podporu v jednotlivých lokalitách súťažili, pričom by ju získal vždy ten operátor, ktorý by na vybudovanie a sprevádzkovanie siete potreboval najnižšiu podporu. Operátor, ktorý by takúto podporu na budovanie svojej siete získal, by bol povinný ju po sprevádzkovaní sprístupniť aj svojim konkurentom. Tým by bola zabezpečená dostatočná konkurencia v danej lokalite pri zachovaní efektivity investícií.

Štát má okrem koordinačnej role unikátnu možnosť legislatívnou úpravou zrýchliť povoľovanie a realizáciu výstavby pevnej telekomunikačnej infraštruktúry. Jej budovanie, na rozdiel od výstavby vysielačov mobilných telekomunikačných sietí, totiž naráža na výrazne menší odpor obyvateľstva.

„Na kvalitné pripojenie slovenských domácností existuje podľa môjho názoru jediné riešenie, a tým je optika. Vláda by mala v tejto oblasti prestať prešľapovať na mieste a začať konať. Pokrytie slovenského vidieka rýchlym internetom zvýši výkonnosť ekonomiky, pripraví ju na budúcnosť a umožní vytvorenie nových pracovných a podnikateľských príležitostí. Samotný proces výstavby, ktorý bude trvať roky, prinesie ďalšie pracovné miesta,“ konštatuje Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Ilustračné foto: Pixabay