Napriek lockdownu a sprísneným opatreniam v nitrianskom okrese sa v SR ďalej v práci stretáva vyše 700 tisíc ľudí. Spolu s ich rodinnými príslušníkmi tak lockdown naplno neúčinkuje na viac ako 2 milióny ľudí. Zamestnanci sa navyše po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach bez administratívnych pracovníkov. Uvedené čísla vypočítali v inštitúte stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica na základe dostupných údajov zo Štatistického úradu SR.

„Je absurdné, aby sme hovorili o lockdowne a nemožnosti stretávať sa s najbližšou rodinou ako sú rodičia, a zároveň nechávame otvorené podniky, v ktorých sa intenzívne stretávajú tisíce ľudí dochádzajúcich denne do práce z desiatok dedín a miest,“ dodáva Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

IstroAnalytica preto navrhuje okamžite realizovať nasledujúce 3 kľúčové opatrenia:

  1. Zo strany vlády SR zorganizovať a financovať pravidelné intenzívne testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na pracovisku a v štátnych i súkromných testovacích centrách, kde by táto cieľová skupina bola vybavovaná prioritne.
  1. Zo strany vlády SR zabezpečiť a financovať možnosť dobrovoľnej karantény zamestnancov v aj tak prázdnych ubytovacích zariadeniach v SR. Zároveň tak štát pomôže koronakrízou zdecimovanému sektoru hotelov a reštaurácií.
  1. Zo strany vlády SR na striktne vymedzený čas zaviesť skutočne presne cielený a tvrdý lockdown v najviac ohrozených a hlavne v blízkej budúcnosti najviac ohrozených okresoch SR. Výpadok príjmov takto obmedzených podnikov by vláda kompenzovala.