Dohodou o Fonde obnovy EÚ a spôsobe jeho financovania pripomínajú kroky Európskej únie udalosti, ktoré pred 230 rokmi viedli k tesnejšej integrácii štátov USA.

V prípade EÚ sa zatiaľ jedná o kroky jednorazové, teda nesystémové. Nie je však vylúčené, že potenciálna neschopnosť niektorých členských štátov EÚ splatiť peniaze na Fond obnovy by mohla v budúcnosti viesť k jej federalizácii. Okrem správneho výberu projektov, ktoré posunú ich ekonomiky vpred, tak majú EÚ a jej členské štáty ešte aj ďalšiu úlohu: Dôkladne a transparentne celý proces tvorby, použitia, ručenia a splácania Fondu obnovy popísať a nastaviť nielen z pohľadu finančného a fiškálneho, ale aj z pohľadu právneho a legislatívneho. Zakladajúce štáty USA pred 230 rokmi vedeli, čo a prečo robia. Krajiny EÚ by mali mať rovnako zodpovedný prístup.

Viac v komentári : IstroAnalytica Komentar EU US federal debt