Napriek takmer 2 mesiace starým upozorneniam inštitútu IstroAnalytica na skutočnosť, že v „lockdowne“ zavedenom v januári nie je viac ako 2 milióny ľudí, nedošlo k racionálnemu sprísneniu opatrení:

  1. V SR sa ďalej v práci stretáva vyše 700 tisíc ľudí. Spolu s ich rodinnými príslušníkmi sa tak reálny „lockdown“ netýka viac ako 2 miliónov ľudí. Zamestnanci sa navyše po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach bez administratívnych pracovníkov. Uvedené čísla vypočítali v inštitúte stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica na základe dostupných údajov zo Štatistického úradu SR.
  2. Aj naďalej teda pretrváva absurdná situácia, v ktorej je bránené sa stretávať s najbližšou rodinou ako sú rodičia, deti nechodia do školy a športovci nemôžu trénovať ani na vonkajších plochách, ale zároveň naplno fungujú podniky, v ktorých sa intenzívne stretávajú tisíce ľudí dochádzajúcich denne do práce z desiatok dedín a miest.
  3. Vláda ponechala testovanie na samotné podniky a venovala energiu plošnému testovaniu. Plošné antigénové testovanie podporuje neželanú mobilitu obyvateľstva, ktoré, vďaka testovaním vzbudenej mylnej predstave o neinfekčnosti otestovaných ľudí, poľavuje z bezpečnostných návykov a v dodržiavaní protiepidemických opatrení.
  4. IstroAnalytica stále považuje za správne cielené, intenzívne a pravidelné testovanie pracujúcich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na pracovisku a  v testovacích centrách. Toto testovanie by mala zorganizovať a financovať vláda SR.
  5. Tak isto považuje IstroAnalytica za správne zintenzívniť trasovanie a cielené testovanie v lokalitách najviac postihnutých pandémiou, alebo v lokalitách, kde na základe analýzy dát existuje predpoklad zvýšeného šírenia nákazy.
  6. Presne cielený a striktne časovo obmedzený tvrdý lockdown, vrátane zatvárania najviac exponovaných podnikov v najviac ohrozených a hlavne v blízkej budúcnosti najviac ohrozených okresoch SR, mal byť zavedený už v januári. IstroAnalytica opätovne vyzýva na zavedenie kompenzácie pre takto zavreté podniky.

Téme sa inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica venoval už začiatkom januára 2021, viac info nájdete v našej predchádzajúcej tlačovej správe.

Ilustračné foto: pixabay