My, členovia občianskeho združenia IstroAnalytica, apolitickej, nezávislej a neziskovej organizácie, verejne vyzývame všetkých poslancov NRSR, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, ako aj poslancov Európskeho parlamentu za SR, aby bezodkladne iniciovali

vytvorenie medzinárodnej kontrolnej skupiny na dôsledné prešetrenie smrti slovenského občana Jozefa Chovanca.

Zásah belgických bezpečnostných zložiek, pri ktorom je vidno hajlujúcu policajtku nesie všetky znaky fašistického extrémizmu. Okolnosti celého zákroku, smrti, ale aj fašistického pozdravu, ktorý bol pri zákroku použitý musia byť vyšetrené nezávislou medzinárodnou komisiou.

V poslednom období so znepokojením a znechutením sledujeme neustály nárast prejavov fašizmu nielen v našej krajine, ale aj v iných štátoch EÚ. Prítomnosť fašizmu v Európe je čoraz viac viditeľná v našej spoločnosti ako i v politike, ale – čo je najviac alarmujúce – aj v bezpečnostných zložkách viacerých krajín. Potvrdzujú to aj nedávno medializované  prípady skupín elitných vojakov v Nemecku (viď reportáž Der Spiegel č. 28 zo 4.7.2020). Podobné prípady sa bohužiaľ vyskytli aj v našej armáde.

Nenávistné prejavy, tentoraz zo strany príslušníkov belgických bezpečnostných zložiek, sme mali možnosť vidieť aj na videu zo zásahu voči Jozefovi Chovancovi.

Je zodpovednosťou našich volených zástupcov v Národnej rade SR, ako i v Európskom parlamente, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, aby bezodkladne iniciovali vytvorenie medzinárodnej kontrolnej skupiny, ktorá prinesie nezávislé vyšetrovanie a nespochybniteľné závery.

Peter Helexa

Peter Poliak

Boris Miškovič

Peter Valent