Slovensko sa môže „hrdiť“ aj nelichotivým prívlastkom „krajina miniatúrnych pozemkov“.

Problém s rozdrobenosťou vlastníctva pôdy je naozaj alarmujúci. V súčasnosti je na Slovensku až 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 parcely. Negatívne dopady takéhoto stavu vidno veľmi výrazne v poľnohospodárstve či v nájomných vzťahoch, komplikuje sa výber daní z nehnuteľností. Viaznu veľké infraštruktúrne projekty kvôli množstvu spoluvlastníkov pozemkov, ale prekážkou je aj veľa neznámych vlastníkov. Ľudia si svoje vlastníctvo nevážia a radšej sa malých podielikov, ktoré nemajú pre nich žiadnu hodnotu, zbavujú.

Peter Valent vo svojom blogu v denníku Pravda vysvetľuje historické príčiny tejto extrémnej rozdrobenosti slovenskej pôdy.

Foto: pixabay