Alfou a omegou dnešných dní je boj s koronavírusom. Súčasne však prebieha aj menej viditeľná vojna, v ktorej sa bojuje o budúce exportné trhy. Predvídavé vlády od začiatku koronakrízy pomáhajú svojim kľúčovým sektorom ekonomiky prežiť. Tá slovenská však akoby stále nepochopila, že strata zahraničných trhov môže byť pre slovenských exportérov rovnakým ohrozením ako samotný koronavírus.
Celý text Petra Helexu, výkonného riaditeľa Inštitútu IstroAnalytica, bol uverejnený 7. 11. 2020 na blogu Denníka N.
Foto: pixabay