Účinná štátna pomoc pre hotely a reštaurácie by mala byť najmenej 33 miliónov eur mesačne

Adekvátna podpora pre sektor stravovania a ubytovania by mala predstavovať [...]